Hvad er BNP?

Hvad er BNP?

juli 7, 2020 0 Af Admin

BNP står for bruttonationalprodukt og er et parameter der bruges til at vurdere et lands økonomiske velstand over en bestemt periode. Denne periode kan være alt fra et kvartal og til et år. Hvert år bliver det enkelte lands økonomiske status vurderet for at se hvor stor en fremdrift der har været i forhold til varer og tjenesteydelser. BNP-værdien gør det muligt, at man kan sammenligne landes økonomier med hinanden. BNP-værdien bliver bl.a. beregnet ud fra eksport, privat forbrug, investeringer samt offentligt forbrug.

Danskernes BNP

Danmarks BNP har de seneste mange år ligget stabilt, da Danmark vækster indenfor de forskellige samfundssektorer. Danmarks BNP er opbygget af flere faktorer, som bidrager til at Danmark vækster på en økonomisk og samfundsmæssig måde. For årtier tilbage var landbruget en vigtig faktor til den nationale BNP, men i moderne tid har service og industrisektoren taget over, på grund af den teknologiske udvikling. Dette er bl.a. sket ved at Danmark har en høj velstand og den enkelte dansker har en høj købekraft samtidig med, at danskerne har en sund finanspolitisk sektor.

BNP-værdien gennem tiden

Da finanskrisen indtraf i Danmark i 2008, faldt Danmarks BNP pr. indbygger, da købekraften og indkomsten faldt markant. Det er først i de senere år at BNP har nået de normale standarder fra før finanskrisen. Det skyldes at Danmark har omstruktureret den finantielle sektor med investeringer og at den generelle ledighed har været nedadgående. Dette er med til at den enkelte husstand kan bidrage til væksten og samtidig får danskerne udnyttet den maksimale arbejdskraft, der er til rådighed. Det skyldes, at de fleste arbejdsdygtige danskere befinder sig i service- og industrisektoren.

En høj BNP er ikke altid lig med god levestandard

Selvom et land har en høj BNP, så er det ikke ensbetydende med at levestandarden er høj. Et land med en høj BNP kan sagtens have en lav levestandard. BNP bliver udregnet pr. indbygger, hvilket fortæller noget om hvor god en økonomi den enkelte borger har.